ทวีปอเมริกา อาร์เจนตินา Quechua, Bolivia
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Quechua, S. Bolivian: Cochabamba


ข่าวประเสริฐ
 37 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 32 นาที
ผู้รับใช้ของพระเจ้า
 34 นาที
พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
 23 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 32 นาที
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 23 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 34 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project