The Americas Bolibya Quechua Bolivia
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Quechua, S. Bolivian: Cochabamba


Mabuting Balita
 37 minuto
LLL 1 Ang Pasimula sa DIYOS
 32 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS
 34 minuto
LLL 6 HESUS - Guro & Manggagamot
 32 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon & Tagapagligtas
 32 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng BANAL na ESPIRITU
 32 minuto
Salita ng Buhay
 28 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project