ทวีปอเมริกา อาร์เจนตินา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Kaiwa


พระคำแห่งชีวิต
 41 นาที
God and I, Songs
 56 นาที
Genesis
 337 นาที
Grupo De Louvor Kaiwá
 61 นาที
MITA RORY Musica
 43 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project