هندوستان آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

زبان‌های اورالی خانواده زبانی

Urdu: Hyderabad


برنامه‌ها به زبان ... زبان‌های اورالی


خبر خوش
 25 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 32 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 32 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 32 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 32 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 35 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 34 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 35 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 34 دقيقة
تصویر عیسی مسیح
 75 دقيقة
کلام زندگی (H)
 33 دقيقة
کلام زندگی (M) 1
 54 دقيقة
کلام زندگی (M) 2
 56 دقيقة
Ai Khuda Uncha Ho Tera Naam
 56 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure
Talking Bibles
Talking Bibles
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Thru The Bible
Thru The Bible
Wordproject
Wordproject
Global Gospel, The
Global Gospel, The
Oral Bibles (Kairos)
Oral Bibles (Kairos)
Rock International
Rock International
IndigitubeTV
IndigitubeTV
WGS Ministries
WGS Ministries