Afrika Suid Afrika Afrikaans
Hallo! Welkom. Wat jy oor om te hoor is 'n paar van die mees belangrikste woorde jy ooit sal hoor. Dit is goeie nuus vir almal.

Programma's in Afrikaans


Goeie Nuus
 43 min
LLL1 Begin met God
 45 min
LLL2 Machtige mannen van God
 36 min
LLL2 Machtige mannen van God
 44 min
LL3 Overwinning door God
 43 min
LLL4 Dienaren van God
 39 min
LLL5 Op de proef gesteld door God
 41 min
LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer
 44 min
LLL7 JEZUS - Heer en Redder
 41 min
LLL8 Handelingen van de Heilige Geest
 43 min
Tumi, die Tier
 268 min
Die Lewende Christus
 182 min
Woorde van Lewe
 58 min
Woorde van Lewe for Children
 47 min
Testimonies & Songs
 55 min
 Ander Hulpbronne:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
NetHymnal
NetHymnal
Who Is God?
Who Is God?
Thru The Bible
Thru The Bible