زبان آفریکانس آفریقای جنوبی آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... زبان آفریکانس


خبر خوش
 43 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 45 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 36 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 44 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 43 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 39 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 41 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 44 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 41 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 43 دقيقة
Tumi, die Tier
 268 دقيقة
مسیح زنده
 182 دقيقة
کلام زندگی
 56 دقيقة
کلام زندگی for Children
 46 دقيقة
Testimonies & Songs
 55 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
NetHymnal
NetHymnal
Who Is God?
Who Is God?
Thru The Bible
Thru The Bible