ทวีปแอฟริกา ประเทศแอฟริกาใต้ ภาษาแอฟริกาใต้
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา ภาษาแอฟริกาใต้


ข่าวประเสริฐ
 43 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 45 นาที
ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
 36 นาที
ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
 44 นาที
ชัยชนะโดยพระเจ้า
 43 นาที
ผู้รับใช้ของพระเจ้า
 39 นาที
การทดสอบเพื่อพระเจ้า
 41 นาที
พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
 44 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 41 นาที
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 43 นาที
Tumi, die Tier
 268 นาที
ชีวิตของพระคริสต์
 182 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 56 นาที
พระคำแห่งชีวิต for Children
 47 นาที
Testimonies & Songs
 55 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
NetHymnal
NetHymnal
Who Is God?
Who Is God?
Thru The Bible
Thru The Bible