Africa Timog ng Africa Afrikaans
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Afrikaans


Mabuting Balita
 43 minuto
LLL 1 Ang Pasimula sa DIYOS
 45 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 36 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 44 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS
 43 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS
 39 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS
 41 minuto
LLL 6 HESUS - Guro & Manggagamot
 44 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon & Tagapagligtas
 41 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng BANAL na ESPIRITU
 43 minuto
Tumi, die Tier
 268 minuto
Ang Buhay na Kristo
 182 minuto
Salita ng Buhay
 58 minuto
Salita ng Buhay for Children
 47 minuto
Testimonies & Songs
 55 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
NetHymnal
NetHymnal
Who Is God?
Who Is God?
Thru The Bible
Thru The Bible