ทวีปอเมริกา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน ประเทศแคนาดา

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน ประเทศแคนาดา 144
จีนกลาง
จีนกวางตุ้ง
จีนแคะ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาตากาล็อก
ภาษาทมิฬ
ภาษาฟาร์ซี
ภาษารัสเซีย
ภาษาเกาหลี
ภาษาเยอรมัน
ภาษาแอฟริกาใต้
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาไทย
มลายูกลาง
ลาว
สิงหล
อิตาเลี่ยน
อูรดู
เขมร
เวียตนาม
Algonquin
Arabic, Libyan
Arabic, Moroccan
Arabic, Tunisian
Aramaic
Armenian, Western
Assiniboin
Babine
Beaver
Bengali
Bielorussian
Blackfoot
Blackfoot: Siksika
Bulgarian
Canadian-Alaskan Indian English
Carrier
Carrier, Southern
Cayuga
Chaldean
Chilcotin
Chippewa
Corsican
Cree, Eastern
Cree, Western
Croatian
Czech
Dakota
Danish
Dene
Dutch
Eskimo: Labrador
Estonian
Finnish
Francais: Canadien
French
Gaelic, Eire
German, Pennsylvania: Non-Amish
Gitksan
Greek
Gujarati
Gwich'in: Fort Yukon
Haida
Haisla
Haitian Creole
Halkomelem: Cowichan
Han
Hebrew
Heiltsuk
Hungarian
Icelandic
Inuinnaqtun
Inuktitut, Eastern Canadian
Inupiatun, North Alaskan: Point Barrow
Kannada
Kaska
Konkani
Kwa-Kwa-La
Lakota
Latvian
Lillooet
Lithuanian
Low German
Macedonian
Malayalam
Malecite
Maltese
Marathi
Micmac
Mohawk
Montagnais: Western
Munsee
Nishka
Nootka
Nootka: Nitinat
Norwegian, Bokmaal
Nung [Vietnam]
Nuxalk
Ojibwa, Northwestern: Berens River
Ojibwa, Western
Okanagan
Oneida
Onondaga
Panjabi, Bhatyiana
Panjabi, Eastern: Malwa
Panjabi, Eastern: Panjabi Proper
Panjabi, Eastern: Powadhi
Panjabi Eastern: Doab
Parsi
Polish
Potawatomi
Punjabi, Eastern
Romanian
Sekani
Seneca
Serbian
Shuswap
Sindhi: Dukslinu
Slavey, South
Slavi
Slovak
Slovenian
Somali
Spanish: Mexico
Stoney
Swahili: Kenya
Swahili: Tanzania
Swedish
Sylheti
Takudh: Loucheux
Telugu
Thlinget
Thompson
Tlicho
Tongan
Tsimshian: Coast
Turkish
Turoyo
Tuscarora
Tutchone, Northern
Tutchone, Southern
Ukrainian
Upper Tanana Indian
Vlaams
Welsh
open
ภาษาหลัก 24