Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL
close
Languages Spoken in China 15
Idu-Mishmi
Inner Mongolian: A La Shan Meng
Inner Mongolian: Chahar
Inner Mongolian: Syringol
Inner Mongolian: Zhe Li Mu Meng
Iu Mein
Yi: Lolo in Mojiang
Yi: Muji in Mengzi
Yi: Muzi in Gejiudaqing
Yi: Niuwei Puzu in Wenshan
Yi: Pula in Mengzi
Yi: Pula in Yuanyang
Yi: Pupa in Gejiu
Yi: Puwa in Kaiyuan
Yi: Wu in Jinping
close
Global Languages 2
Indonesian
Italian