Asia
Get the 5fish app for your Android™ smartphone or tablet Get it on Google Play
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

O
ALL
close
Languages Spoken in China 26  
Bai: Kuyao
Central Yup'ik: Kuskokwim
Eastern Katu
Kaduo
Kalmyk
Karen, Black
Kazak
Kazakh: China
Kejia: Guangdong Shaoguan Guitou
Kham
Khamba: Deqinxian
Khamti: Assam
Khamu
Khmer
KongGe
Korean: Northern China
Kyerung
Kyrgyz
Kyrgyz: China
Miao, Kanma
Miao: Kaili Sankeshu
Nepali: Kathmandu
Tibetan Kham, Ganzi/Dege
Tibetan Kham, XinduQiao
Yi: Puwa in Kaiyuan
Zaiwa: Kachin
close
Global Languages 1  
Korean