ทวีปยุโรป
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน ประเทศเยอรมันนี

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน ประเทศเยอรมันนี 59
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาทมิฬ
ภาษาฟาร์ซี
ภาษารัสเซีย
ภาษาฮินดี
ภาษาเกาหลี
ภาษาเยอรมัน
ภาษาโปรตุเกส
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
อิตาเลี่ยน
อูรดู
เวียตนาม
Adyghe
Arabic, Algerian
Arabic, Moroccan
Arabic, Tunisian
Aramaic
Austrian, Tyrolean
Catalan: Central
Chaldean
Chechen
Croatian
Danish
Dutch
German, Swiss, Basel
German: Austrian
Greek
Gypsy, Balkan
Hausa
Hebrew
Hindi: Dehati
Kabardinian
Kabuverdianu
Kalmyk-Oirat
Kazak
Kermancî, Behdini
Koro: Wachir
Kurdi, Kurmanji
Latvian
Laz
Letzebuergesch
Ossetian
Parsi
Pattapu Bhasha
Polish
Romani, Balkan: Arli
Romani, Balkan: Ursari
Romani, Sinte
Romany: South German
Saxon, Low: Holsteinisch
Spanish: Mexico
Tarifit
Turkish
Turkmen
Turoyo
Uyghur
Vlaams
Windisch-Slovenisch
Zaza: Dersim
open
ภาษาหลัก 24