آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در اتیوپی

انتخاب زبان

اللغات الاصليه فقط
112 زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در اتیوپی
close
بداوية
زبان امهری
زبان تیگره
زبان تیگرینیا
زبان سومالیایی
Aari
Acholi
Adare
Afar
Af Maay Maay
Ago
Ale
Ale: Dobase
Anuak
Arabic, Sudanese: Khartoum
Awngi
Awngi: Kwolla
Banna
Basketto
Bench
Berta
Bodi
Borana
Borana: Gabbra
Burji
Bussa
Daasanech
Daasanech : Ethiopia
Dawro
Debati
Deme
Dime
Dirasha
Dorze
Erbore
Gamo
Gamognia
Ganta
Gedeo
Gofa
Guji
Gumuz
Gumuz: Gesso
Gurage
Gurage: Soddo
Hadiyya: Leemo
Hadya
Halaban
Hausa
Inor: Enegegny
Irob
Kacipo-Balesi
Kafa
Kambaata: Timbaro
Kambatta
Kambatta: Wollkitie
Kara
Komo
Komso
Koorete
Kucha
Kunama
Kuyigu
Libido
Male
Mandarin
Mariko
Maw
Me'en
Melo
Mesengo
Mesqan
Murle
Mursi
Nao
Nuer
Nuer: Eastern
Nuer: Southeastern
Nyangatom
Oromo, Borana-Arsi-Guji
Oromo, Eastern
Oromo, West Central
Oromo: Arusi
Oromo: Jimma
Oromo: Raya
Oromo: Wellega
Oyda
Quara
Saho
Sebat Bet Gurage
Sebat Bet Gurage: Chaha
Shako
Shekacho
Shinasha
Sidamo
Silte
Silt'e
Suri, Tirmaga-Chai
Tashena
Tcharinya
Toro
Tsamai
Turkana
Uduk
Walane
Wataweet
Wolayta
Xamtanga
Yemsa
Zay
Zayse
Zaysete: Zergulla
24 لغات عالمية
open