ทวีปแอฟริกา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน กินีบิสเซา

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน กินีบิสเซา 49
ภาษาโปรตุเกส
Bainouk-Gunyono
Balanta
Balanta: Blip
Balanta-Ganja
Balanta: Mane
Balanta: Naga
Balanta: Quentohe
Banhum
Bayot: Essin
Beafada
Bidyogo
Bijago: Bubaque
Biote
Cassanga
Cobiana
Criolo: Cabo Verde
Crioulo
Felupe: Calequisse
Felupe: Suzana
Jahanka
Jola: Effoc
Jola-Felupe
Landouma
Malinke
Mancanha
Mandinka
Manjaco: Baboque
Manjaco: Batam
Manjaco: Binyhant
Manjaco: Caio
Manjaco: Churr
Manjaco: Pecixe
Mankayn
Mano
Mansoanca
Nalu
Oniyan
Pajadinca
Papel
Papel: Safim
Portuguese: Brasil Interior
Pulaar
Pulaar: Fulacunda
Pular
Soninke
Soninke: Azer
Sousou
Wolof
open
ภาษาหลัก 24