Africa
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Wikang Sinasalita sa Guinea-Bissau

Pumili ng Wika

Katutubong lamang
A B C
D
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
X
Y
Z
close
Mga Wikang Sinasalita sa Guinea-Bissau 49
Bainouk-Gunyono
Balanta
Balanta: Blip
Balanta-Ganja
Balanta: Mane
Balanta: Naga
Balanta: Quentohe
Banhum
Bayot: Essin
Beafada
Bidyogo
Bijago: Bubaque
Biote
Cassanga
Cobiana
Criolo: Cabo Verde
Crioulo
Felupe: Calequisse
Felupe: Suzana
Jahanka
Jola: Effoc
Jola-Felupe
Landouma
Malinke
Mancanha
Mandinka
Manjaco: Baboque
Manjaco: Batam
Manjaco: Binyhant
Manjaco: Caio
Manjaco: Churr
Manjaco: Pecixe
Mankayn
Mano
Mansoanca
Nalu
Oniyan
Pajadinca
Papel
Papel: Safim
Portuguese
Portuguese: Brasil Interior
Pulaar
Pulaar: Fulacunda
Pular
Soninke
Soninke: Azer
Sousou
Wolof
open
Pandaigdigang Wika 24