مقدونیه اروپا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... زبان مقدونی


خبر خوش^
 34 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 28 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 32 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 31 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 35 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 28 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 28 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 30 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 39 دقيقة
مسیح زنده
 110 دقيقة
کلام زندگی 1
 39 دقيقة
کلام زندگی 2
 45 دقيقة
کلام زندگی 3
 37 دقيقة
کلام زندگی 4
 39 دقيقة
Portions of Luke
 35 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Talking Bibles
Talking Bibles
WGS Ministries
WGS Ministries