Eyuropa Masedonya
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Macedonian


Mabuting Balita^
 34 minuto
LLL 1 Ang Pasimula sa DIYOS
 28 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 32 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS
 31 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS
 35 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS
 28 minuto
LLL 6 HESUS - Guro & Manggagamot
 28 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon & Tagapagligtas
 30 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng BANAL na ESPIRITU
 39 minuto
Ang Buhay na Kristo
 110 minuto
Salita ng Buhay 1
 39 minuto
Salita ng Buhay 2
 45 minuto
Salita ng Buhay 3
 37 minuto
Salita ng Buhay 4
 39 minuto
Portions of Luke
 35 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Talking Bibles
Talking Bibles
WGS Ministries
WGS Ministries