ทวีปเอเซีย ประเทศบังกลาเทศ
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Sylheti


ข่าวประเสริฐ (M)
 48 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า (M)
 39 นาที
ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
 41 นาที
ชัยชนะโดยพระเจ้า
 24 นาที
การทดสอบเพื่อพระเจ้า
 48 นาที
พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (M)
 52 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 51 นาที
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (M)
 54 นาที
พระคำแห่งชีวิต (M)
 30 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project