هندوستان آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Surgujia


Yesu Ke Daharla Jana
 41 دقيقة
کلام زندگی
 21 دقيقة
Chakal Aur Sakhra Dahar
 62 دقيقة
Yesu Hamor Bachchaiya
 62 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project