ทวีปเอเซีย ประเทศอินเดีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Surgujia


Yesu Ke Daharla Jana
 41 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 21 นาที
Chakal Aur Sakhra Dahar
 62 นาที
Yesu Hamor Bachchaiya
 62 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project