ทวีปเอเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Bahasa Indonesia


ข่าวประเสริฐ for Children
 58 นาที
Kabar Baik
 42 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 47 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า (M)
 43 นาที
ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
 53 นาที
ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (M)
 61 นาที
ชัยชนะโดยพระเจ้า
 30 นาที
ชัยชนะโดยพระเจ้า (M)
 42 นาที
ผู้รับใช้ของพระเจ้า
 35 นาที
ผู้รับใช้ของพระเจ้า (M)
 38 นาที
การทดสอบเพื่อพระเจ้า
 31 นาที
การทดสอบเพื่อพระเจ้า (M)
 42 นาที
พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
 37 นาที
พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (M)
 43 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 33 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (M)
 46 นาที
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 42 นาที
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (M)
 46 นาที
ชีวิตของพระคริสต์
 64 นาที
ชีวิตของพระคริสต์ 2
 70 นาที
ชีวิตของพระเยซู
 92 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 31 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 49 นาที
East Nusa Tenggara's เพลง
 11 นาที
Gospel เพลง
 11 นาที
Nutrition & Soil Fertility
 27 นาที
1 John
 36 นาที
1 Timothy
 45 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Audio Treasure
Audio Treasure
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Wordproject
Wordproject
WGS Ministries
WGS Ministries