ทวีปแอฟริกา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน มอริเชียส

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน มอริเชียส 30
จีนกลาง
จีนกวางตุ้ง
ภาษาทมิฬ
อูรดู
Bhojpuri
Bhojpuri: Benarasi Boli
Bhojpuri: Madhesi
Bhojpuri: Northern Standard
Bhojpuri: Purbi
Bhojpuri: Southern Standard
Creole: Mauritius
Creole: Reunion
Faqir Parsi
Gujarati
Gujarati: Kathiyawadi
Marathi
Marathi: East Indian
Marathi: Kudubi
Marathi: Naikan
Marathi: Rai
Memni
Panjabi, Bhatyiana
Panjabi, Eastern: Malwa
Panjabi, Eastern: Panjabi Proper
Panjabi, Eastern: Powadhi
Panjabi Eastern: Doab
Pattapu Bhasha
Punjabi
Telugu
Telugu: Rayalseema
open
ภาษาหลัก 24