ஆப்பிரிக்கா மாலி
5மீன்கள் பயன்பாட்டை பதிவிறக்கம் செய்க Android பயன்பாட்டுக்காக Get it on Google Play
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Mamara Senoufo மொழி பிரிவு

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

Mianka, Baramba
Mianka: Dioundiou
Mianka: Yorosso
Senoufo, Mamara: Bajii