موزامبیک آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Xirima


۱ شروع با خداوند
 58 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 57 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 55 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 53 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 57 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 56 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 57 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 58 دقيقة