Afrique
Bonjour et bienvenue. Ce que vous allez entendre sont des paroles très importantes. C'est la Bonne Nouvelle pour le monde entier.

Langues parlées en Namibie

Choisir une langue

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T U V
W
X Y
Z
close
Langues parlées en Namibie 42
=|Kx'au||'ein
Afrikaans
Allemand
Bushman: Southern
Cokwe
Dhimba
Fanagolo
Fwe
Gobabis Ju/'hoansi
Hai//om
Herero
Hukwe
Humbi
Kgalagadi
Khoekhoe
Khwe
Kimbundu
!Kung
!Kung Ekoka
!Kung Mangetti Dune
Kwangali: Sambyu
Kwe: Buka
Luchazi
Mashi
Mbunda
Nama: Damara & Nama
Nama: Namibia
Naro
Nyemba
Okavango: Gciriku
Okavango: Kwangali
Ovambo: Kwanyama
Ovambo: Mbandja
Ovambo: Ndonga
Silozi
Subiya
Thimbukushu
Tsumkwe Ju/'hoansi
Tswana
Umbundu
!Xoon
Yeyi
open
Langages Globaux 24