هندوستان آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

زبان هندی خانواده زبانی

Hindustani
Hindi: Dehati
Vajjiga
Hindi Urdu
Sapera


برنامه‌ها به زبان ... زبان هندی


خبر خوش
 45 دقيقة
خبر خوش & Lord's Prayer
 57 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 29 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 41 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 29 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 27 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 29 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 29 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 27 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 33 دقيقة
تصویر عیسی مسیح
 77 دقيقة
کلام زندگی
 49 دقيقة
کلام زندگی
 58 دقيقة
کلام زندگی
 72 دقيقة
کلام زندگی 1
 58 دقيقة
کلام زندگی 1 w/ MARWARI, HINDI, etc
 55 دقيقة
کلام زندگی 2
 59 دقيقة
کلام زندگی 3
 57 دقيقة
کلام زندگی for Children
 28 دقيقة
کلام زندگی w/ SINDHI: Hindu & HINDI
 60 دقيقة
WOL 2 w/ GUJ: Parkali Kohli & HINDI
 52 دقيقة
Classic Nepali Hymns
 56 دقيقة
Ujale Ki Or
 49 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Audio Treasure
Audio Treasure
Audio Treasure
Audio Treasure
Create International
Create International
Create International
Create International
Talking Bibles
Talking Bibles
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
Thru The Bible
Thru The Bible
Wordproject
Wordproject
Global Gospel, The
Global Gospel, The
Rock International
Rock International
WGS Ministries
WGS Ministries
The Lumo Project
The Lumo Project
ThirdMill
ThirdMill