ทวีปเอเซีย ประเทศอินเดีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาฮินดี กลุ่มภาษา

Hindustani
Hindi: Dehati
Vajjiga
Hindi Urdu
Sapera


รายการในภาษา ภาษาฮินดี


ข่าวประเสริฐ
 45 นาที
ข่าวประเสริฐ & Lord's Prayer
 57 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 29 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 41 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 29 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 27 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 29 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 29 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 27 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 33 นาที
รูปภาพของพระเยซู
 77 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 49 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 58 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 72 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 58 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1 w/ MARWARI, HINDI, etc
 55 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 59 นาที
พระคำแห่งชีวิต 3
 57 นาที
พระคำแห่งชีวิต for Children
 28 นาที
พระคำแห่งชีวิต w/ SINDHI: Hindu & HINDI
 60 นาที
WOL 2 w/ GUJ: Parkali Kohli & HINDI
 52 นาที
Classic Nepali Hymns
 56 นาที
Ujale Ki Or
 49 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Audio Treasure
Audio Treasure
Audio Treasure
Audio Treasure
Create International
Create International
Create International
Create International
Talking Bibles
Talking Bibles
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
Thru The Bible
Thru The Bible
Wordproject
Wordproject
Global Gospel, The
Global Gospel, The
Rock International
Rock International
WGS Ministries
WGS Ministries
The Lumo Project
The Lumo Project
ThirdMill
ThirdMill