ทวีปเอเซีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน ประเทศไทย

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน ประเทศไทย 114
กะยัน
กะยาตะวันตก
กะยาตะวันออก พรีซูลี
กะเหรี่ยงบะเว
กะเหรี่ยงปะโอ เมาะลำเลิง
กะเหรี่ยงปะโอ ใต้
กะเหรี่ยงสะกอ
กะเหรี่ยงโป ตะวันตก
กะเหรี่ยงโป ตะวันออก
กะเหรี่ยงโป ตะวันออก กาญจบุรี
กะเหรี่ยงโป ฮอด
กะเหรี่ยงโป แพร่
กะเหรี่ยงโปเหนือ
กุยเลียว
กูย
ขมุ
ขมุ ประเทศไทย
ขะเม็ต
ขืน
งอชาง
จีน จางเย
จีน ซื่อชวน
จีน มินโจ
จีน หนิงเซีย
จีน หวงเยวียน
จีน เหลียนซาน
จีน เหอเป่ย ฉงหยางหัว
จีน เหอเป่ย ตังแย่งหัว
จีน เหอเป่ย วูฮั่นตาเยหัว
จีนกลาง
จีนกวางตุ้ง
จีนกวางสี หนานหนิง
จีนฟูฉาว
จีนยูนนาน
จีนแคะ
จีนแต้จิ๋ว
จีนไหหนาน
ชอง
ชาม กัมพูชา
ญัฮกุร
ญ้อ
บรู ตะวันออก ตรี
บรูตะวันตก: ดงหลวง
บลางชาน
บังกลา ชิตตาโกเนียน
บีซู
บูกูโอ
พม่า
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาทมิฬ
ภาษาไทย
ภูไท
ภูไท นาแก
ภูไท เรณู
มลายูกลาง
มอญ
มอญ ทาคานูน
มอแกน
มาเลปัตตานี
ม้งขาว
ม้งชวด
ม้งเขียว
ยอง
ยี ปูลา หยวนหยาง
ยี ปูลา เม่งจื๊อ
ละว้ากองลอย
ละว้าช่างหม้อ
ละว้าบ้านดง
ละว้าบ้านสาม
ละว้าป่าแป๋
ละว้าละอุบ
ละว้าเหนือ
ลัวะ ตะวันตก
ลัวะ ตะวันออก
ลาว
ลาวโซ่งดำ
ลาหู่
ลาหู่ชิ บาเกียว
ลาหู่นา
ลาหู่เหลือง
ลาหู่แซแล
ลาเม็ท
ลีซูขาว
ลีซูเหนือ
ลีซูใต้
ลู
สิงหล
สุ่ยใต้
อาข่า
อาข่า: ประเทศไทย
อาเคอะ
อิ้วเมี่ยน
อีสาน
อูรดู
อูรักลาโวจ
ฮุย
เขมร
เขมร ประเทศไทย
เดียง ฮองแฟงกลอง
เวียดนามใต้
เวียตนาม
แสก
โซ่ทะวืง
โย้ย
ไทดำ
ไทย
ไทยเหนือ - กำเมือง
ไทยใต้
ไทลื้อ
ไทหย่า
ไทใหญ่
ไปรกลาง
ไปรเหนือ
ไปรใต้
open
ภาษาหลัก 24