Download 5fish app Android<sup><font size=1>TM</font></sup> Get it on Google Play
Hallo! Welkom! Wat je nu gaat horen zijn de meest belangrijke woorden die je ooit zult horen. Het is namelijk Goed Nieuws voor jou en mij.

Waarom 5fish?


De opnamen die u kunt vinden op 5fish omvatten de belangrijkste woorden die u ooit zult horen. Ze vertellen het Goede Nieuws voor een ieder in zijn/haar eigen taal.

Evenals vis ons tot voedsel dient, zo zijn de boodschappen van 5fish ons geestelijke voedsel.

Zou het niet mooi zijn als u deze week 5 andere mensen bekend maakt met de boodschap van 5fish? Als iedereen elke week vijf andere mensen zou vertellen over de boodschap van 5fish, dan hebben alle mensen op de wereld er binnen 15 weken over gehoord!

Jezus had twee vissen nodig om 5000 mensen van voedsel te voorzien. Wij hopen dat 5fish gebruikt mag worden om alle mensen geestelijk te voeden.