I-download ang 5isda app para sa Android<sup><font size=1>TM</font></sup> Get it on Google Play
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Bakit 5isda?


Ang mga programang mayroon sa 5isda ay naglalaman ng ilan sa mga pinaka mahahalagang salita na maari mong marinig. Ang mga ito ay nagpapahayag ng mabuting balita para sa lahat mula sa kanilang sariling wika.

Kung ang isda ay pagkain pisikal para sa katawang lupa, ang mensahe ng 5isda ay nagsisilbing pagkaing ispirituwal naman sa ating buhay.

5 ang bilang ng tao na nais naming bahaginan mo ng 5isda sa linggong ito. Kung ang bawat isa ay makapagbabahagi ng 5isda kada linggo sa 5 tao na hindi pa nakaaalam nito, ang 5isda ay matutuklasan na ng buong mundo sa loob ng 15 linggo.

Si Hesus ay gumamit ng 2 isda para mapakain ang 5,000 tao. Umaasa kami na ang 5isda ay magagamit para mapakain ang lahat ng tao.