زامبیا آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Lunda خانواده زبانی

Lunda: Ndembu


برنامه‌ها به زبان ... Lunda


خبر خوش
 41 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 39 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 39 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 38 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 39 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 38 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 38 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 38 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 38 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing