ทวีปแอฟริกา แซมเบีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Lunda กลุ่มภาษา

Lunda: Ndembu


รายการในภาษา Lunda


ข่าวประเสริฐ
 41 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 39 นาที
ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
 39 นาที
ชัยชนะโดยพระเจ้า
 38 นาที
ผู้รับใช้ของพระเจ้า
 39 นาที
การทดสอบเพื่อพระเจ้า
 38 นาที
พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
 38 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 38 นาที
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 38 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing