Africa Zambya Lunda
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Lunda Lupon ng mga Wika

Lunda: Ndembu


Mga Palatuntunan sa Lunda


Mabuting Balita
 41 minuto
LLL 1 Ang Pasimula sa DIYOS
 39 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 39 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS
 39 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS
 40 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS
 39 minuto
LLL 6 HESUS - Guro & Manggagamot
 39 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon & Tagapagligtas
 39 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng BANAL na ESPIRITU
 39 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing