Africa
Download the 5fish app for Android<sup><font size=1>TM</font></sup> Get it on Google Play
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.
For the best download and playback experience we strongly recommend installing the 5fish app.

Languages Spoken in Zambia

Select a Language

O
Q
W
X
close
Languages Spoken in Zambia 60  
Afrikaans
Chichewa: Zambia
Chinamwanga
Chisena-Chichewa
Cokwe
Faqir Parsi
Fipa
Gujarati
Gujarati: Kathiyawadi
Hindi
Hindi: Dehati
Icibemba
Kaonde
Khwe
Lamba
Lamba: Lima
Luchazi
Lunda
Lunda: Kwango
Lunda: Ndembu
Luunda
Luvale
Luyana: Kwangwa
Lwena-Luvale
Mambwe-Lungu: Mambwe
Mandarin
Mashi
Mbukushu
Mbunda
Memni
Ndebele: Southern
Ndebele: Zimbabwe
Nkoya
Nyanja: Chewa
Nyemba
Nyiha
Portuguese
Sena [Malawi]
Serbian
Shona
Silozi
Simaa: Makoma
Subiya
Taabua
Tonga: Ila
Tonga: Lenje
Tonga: Leya
Tonga: Plateau
Tonga: Sala
Tonga: Shanjo
Tonga: Soli
Tonga: Toka
Tonga: Valley
Tumbuka
Tumbuka: Yombe
Umbundu
Urdu
Yao: Mozambique
Yao: Tanzania
Yauma
open
Global Languages 24