ทวีปแอฟริกา มาลี
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Dioula กลุ่มภาษา

Gana


รายการในภาษา Dioula


ข่าวประเสริฐ
 58 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 35 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 54 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 59 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Welcome Africans / Bienvue Africains
Welcome Africans / Bienvue Africains