آسیا لائوس
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Khamu خانواده زبانی

Khamu: Thailand
Khmu: Kharok


برنامه‌ها به زبان ... Khamu


Jesus Story
 88 دقیقه
Creation to Christ
 33 دقیقه
Growing in Jesus
 34 دقیقه