ทวีปเอเซีย ประเทศลาว
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ขมุ กลุ่มภาษา

ขมุ ประเทศไทย
Khmu: Kharok


รายการในภาษา ขมุ


Jesus Story
 88 นาที
Creation to Christ
 33 นาที
Growing in Jesus
 34 นาที