ทวีปแอฟริกา ประเทศเคนยา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Sabaot


ข่าวประเสริฐ
 52 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 38 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 31 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 33 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 34 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 36 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 43 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 37 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 34 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 28 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 43 นาที
เพลง 1
 60 นาที
เพลง 2
 45 นาที
เพลง 3
 58 นาที
เพลง 4
 60 นาที
เพลง 5
 58 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing