નમસ્તે! સ્વાગત છે. તમે જે સાંભળવાના છો તે કેટલાક સૌથી મહત્વપૂર્ણ શબ્દો છે જે તમે ક્યારેય સાંભળશો. તે દરેક માટે સારા સમાચાર છે.

Gola: Senje માં કાર્યક્રમો


LLL 2 ઈશ્વરના શકિતશાળી પુરુષો ()
અવધિ
 27 મિનિટ