สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Gola: Senje


๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ความยาว
 27 นาที