Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Gola: Senje


LLL 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI
Khoảng thời gian
 27 phút