ทวีปเอเซีย ประเทศอินเดีย Gujarati
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Faqir Parsi


ข่าวประเสริฐ
 50 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 45 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 49 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 45 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 44 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 52 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 55 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 60 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 58 นาที