ทวีปแอฟริกา ประเทศแทนซาเนีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Ha


เริ่มต้นกับพระเจ้า
 60 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 56 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 52 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 55 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 59 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 49 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 61 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 60 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 48 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project