'Oluluyia' 'Nyore'
Habari! Karibu. Unachokaribia kusikia ni baadhi ya maneno muhimu sana utakayowahi kusikia. Ni habari njema kwa kila mtu.

Programu katika Luyia: Bunyala


Amakhuwa Amayiakha
 50 min
LLL 1: Ochaka Nende Nyasaye
 37 min
LLL 2: Abanda Bari Abanyasaye
 40 min
LLL 3: Obikhiri Obirira Mu Nyasaye
 40 min
LLL 4: Abalakhabani Aba Nyasaye
 41 min
LLL 5: Bayalwa Khulwa Nyasaye
 41 min
LLL 6: Yesu - Omwekesia Nende Omwonia
 47 min
LLL 7: Yesu - Omwami Nende Omuwonia
 41 min
LLL 8: Ebikhole Ebia Omwoyo Omulafu
 41 min
Maneno ya Maisha
 14 min