'Oluluyia' 'Nyore'
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Luyia: Bunyala


Amakhuwa Amayiakha
 50 phút
LLL 1: Ochaka Nende Nyasaye
 37 phút
LLL 2: Abanda Bari Abanyasaye
 40 phút
LLL 3: Obikhiri Obirira Mu Nyasaye
 40 phút
LLL 4: Abalakhabani Aba Nyasaye
 41 phút
LLL 5: Bayalwa Khulwa Nyasaye
 41 phút
LLL 6: Yesu - Omwekesia Nende Omwonia
 47 phút
LLL 7: Yesu - Omwami Nende Omuwonia
 41 phút
LLL 8: Ebikhole Ebia Omwoyo Omulafu
 41 phút
Lời sự sống
 14 phút