سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Sena, Malawi


خبر خوش
مدت زمان
 38 دقیقه
مسیح زنده
مدت زمان
 151 دقیقه
کلام زندگی 1
مدت زمان
 53 دقیقه
AIDS; Christian Life
مدت زمان
 37 دقیقه
Children's Stories
مدت زمان
 43 دقیقه
 منابع دیگر:
Jesus Film Project
Jesus Film Project