नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Sena, Malawi मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर
अवधि
 38 मिनेट
जीवित ख्रीष्ट
अवधि
 151 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 1
अवधि
 53 मिनेट
AIDS; Christian Life
अवधि
 37 मिनेट
Children's Stories
अवधि
 43 मिनेट
 अन्य स्रोतहरू:
Jesus Film Project
Jesus Film Project