موزامبیک آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

زبان شنگانی خانواده زبانی

Longa


برنامه‌ها به زبان ... زبان شنگانی


خبر خوش
 41 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 57 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 46 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 50 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 48 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 56 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 57 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 50 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 58 دقيقة
کلام زندگی
 42 دقيقة
کلام زندگی for Children
 18 دقيقة
Tsonga songs by MEMA
 25 دقيقة
Jesus & I (Short discussions)
 52 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Story Runners
Story Runners