ทวีปแอฟริกา โมซัมบิก
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Tsonga กลุ่มภาษา

Longa


รายการในภาษา Tsonga


ข่าวประเสริฐ
 41 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 57 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 46 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 50 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 48 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 56 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 57 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 50 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 58 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 42 นาที
พระคำแห่งชีวิต for Children
 18 นาที
Tsonga songs by MEMA
 25 นาที
Jesus & I (Short discussions)
 52 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Story Runners
Story Runners