آفریقا موزامبیک Sena [Mozambique]
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Chisena-Chichewa


Jesus Story
 45 دقیقه
کلام زندگی
 21 دقیقه